X
تبلیغات
رایتل

۶۰ روز گیرکردن در برف

شخصی در سوئد به مدت ۲ ماه بخاطر برف شدید و کولاک در ماشینش گیر کرد! حتی امکان خارج شدن هم براش وجود نداشت.

در این مدت فقط با خوردن و نوشیدن برف موفق به زنده موندن شد. برای فرار از سرما هم فقط و فقط یک کیسه خواب همراهش بود.


۶۰ روز گیرکردن در برف


۶۰ روز گیرکردن در برف


۶۰ روز گیرکردن در برف


۶۰ روز گیرکردن در برف


۶۰ روز گیرکردن در برف