X
تبلیغات
رایتل

این داستان و تصاویر واقعیه و همین چند وقت پیش اتفاق افتاد، فقط اینجا به شکل داستان گفته شده!


یکی بود یکی نبود
زیر گنبد کبود، غیر از خدا هیچی نبود
یه جنگلی اون دور دورا بود که یه فیل کوچولو توش زندگی میکرد
این آقا فیل قصه ما هیچوقت حرف مامانشو گوش نمیکرد

داستان واقعیه فیلی که حرف مامانیشو گوش نکرد


مامانش همیشه بهش میگفت که جنگل جای خیلی خطرناکیه... باید خیلی مراقب باشه

و تنها نره بیرون

ولی این فیل کوچولو اصلا حرف گوش کن نبود
تا اینکه یه روز وقتی میره بیرون یه تمساح بهش حمله میکنه

داستان واقعیه فیلی که حرف مامانیشو گوش نکرد


داستان واقعیه فیلی که حرف مامانیشو گوش نکرد


این آقا فیله خیلی میترسه... فکر میکرد دیگه میمیره. شروع میکنه به داد زدن
از خوش شانسی، مامانش صداشو شنید
البته علاوه بر مامانی، کل خانوادش دسته جمعی برای کمک رسیدن

و فیل کوچولوی مارو از دست تمساح بدجنس نجات دادن

داستان واقعیه فیلی که حرف مامانیشو گوش نکرد


داستان واقعیه فیلی که حرف مامانیشو گوش نکرد

از اون به بعد این فیل کوچولوی ما همیشه حرف مامانشو گوش داد
شما هم همیشه حرف ماماناتونو گوش بدید


WEIRD PALACE