X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی


استون هنج نام یک بنای بزرگ و دایره شکل است که در بریتانیا قرار گرفته است. این دایره از سنگ هایی بسیار بزرگ تشکیل شده و هنوز هیچ دانشمندی نتوانسته است هدف دقیق ایجاد و ساخت این بنا را به درستی شرح دهد! خیلی ها بر این باورند که استون هنج یک معبد برای کسانی که خورشید پرست بودند است، ولی عده ای دیگر این مکان را رصدخانه دانشمندان باستانی میدانند! هنوز توضیح دقیق و مطمئنی در این خصوص موجود نیست...


احتمالاً استون هنج در بین سال های 3100 تا 1550(قبل از میلاد) و طی سه دوره مختلف ساخته و تکمیل شده است.
گفته میشود که دوره اول ساخت این بنا در اوایل سال 3100 و در اواخر عصر حجر بوده است. در این دوره خندق دایره ای شکل به همراه 56 گودال حفر شد.
در دوره دوم (2100 قبل از میلاد) سنگ های بسیار بزرگی را از ولز به این محل آوردند و آنها در در آن گودال ها و به شکل دو دایره متحد المرکز قرار داند. هنوز هیچ کسی نتوانسته متوجه شود که این سنگ های به این بزرگی چگونه و با چه وسیله ای منتقل شدند! هرکدام از این سنگ ها تقریباً وزنی معادل 50 تن داشتند!!!!
در مرحله سوم هم فقط بعضی قسمت ها تعمیر و تعدادی از سنگ ها که در دوره دوم مورد استفاده قرار گرفته بودند تعویض شدند.

استون هنج | Stonehenge


جالب است بدانید که این سنگ های بسیار بزرگ با نظم خاص و مشخصی چیده شده اند. مثلاً اگر شما در 30 جون هر سال در مکانی مشخص بایستید، میتوانید طلوع خورشید را به دقت در بالای هل استون (سنگ پاشنه) ببینید. این واقعه را پروفسور جوزف نورمن کشف کرد و با این کشف بسیاری از فرضیه هایی که به خورشید پرستی اشاره میکند تقویت شد.

همچنین دانشمندان بر این عقیده اند که مردم باستان با استفاده از این محل و با برسی وضعیت خورشید میتوانستند کسوف یا خسوف را پیش بینی کنند.
در پایان یادآور میشوم که در سال 1986 یونسکو این محل را جزء نواحی خود ثبت نمود.

منبع:
www.Britannica.com