دوربین‌های کنترل سرعت در روسیه

همینطور قبلا هم گفته بودم، رانندگی در روسیه خیلی خطرناکه و معمولا کسی قانون رو رعایت نمیکنه. پلیس روسیه هم برای کنترل راننده های خطا کار، دست به هر روشی میزنه. از نصب عروسک انسان‌نما گرفته، تا کار گذاشتن دوربین های کنترل سرعت به روش های مختلف!

  

دوربین‌های کنترل سرعت در روسیه

دوربین‌های کنترل سرعت در روسیه

دوربین‌های کنترل سرعت در روسیه

دوربین‌های کنترل سرعت در روسیه

دوربین‌های کنترل سرعت در روسیه