عاقبت سلفی گرفتن با مار

مردی اهل کالیفرنیا که قصد داشت با مار عکس سلفی بگیره، بخاطر نیش مار شاید دستش قطع بشه.

«الکس گومز» که 36 سال سن داره، رفتارش مثل کودک های 7 ساله هست. به روایت یکی از دوستانش که سر صحنه ماجرا حضور داشت، «الکس» به سمت یه مار میره و به زور میگیرتش تا باهاش یه عکس سلفی بگیره، اما مار که ظاهرا عصبانی هم بوده، سر الکس رو گاز میگیره و نیش سمی خودش رو بهش میزنه.

مادر «الکس» در یه مصاحبه ای گفته که بخاطر وخامت و شدت نیش، احتمال داده میشه که دست الکس قطع بشه.

قابل ذکره که مارهای ایالت کالیفرنیا، بخاطر خشکی آب و هوا و گرمای شدید تابستون، بسیار سمی هستن. (منبع)


در آمریکا عکس سلفی به روش های عجیب اخیرا خیلی مد شده. چندی پیش هم سازمان جنگل داری آمریکا به مردم هشدار داده بود که برای سلفی گرفتن به خرس ها نزدیک نشن!