مردی که روزهای تعطیل به عنوان «بز» زندگی می‌کنه

یکی از اهالی انگلیس از زندگی به سبک انسان ها خسته شده بود، پس نتیجه گرفت که روزهای تعطیل خودشو مثل بز، در گله بزها زندگی کنه!

«توماس ثیتس» که در زندگی انسانیش به عنوان «طراح» مشغول به کاره، در سپتامبر 2014 برای اینکه به آرزوی خودش برسه، 6 روز رو در یک گله به عنوان یک «بز» زندگی کرد. به اعتقاد توماس، علت این کارش این بود که همیشه دلش میخواست زندگی غیر انسانی رو تجربه کنه. چون به نظرش، اون زندگی خیلی ساده تر از زندگی انسانی هست.

البته این کار به اون سادگی هم نبود. «توماس» برای این کار لباسی شبیه به بزها رو پوشیده بود که راه رفتن باهاش چندان راحت نبود. همینطور ساعت ها زیر بارون و آفتاب بودن، اونم در ارتفاعات کوه های آلپ زیاد دلچسب نبود. در کنار همه اینها، عدم پذیرش «توماس» از سوی بزهای گله مشکل جدی تری بود که توماس نمیدونست چطور باید حلش کنه.

«توماس» قراره تصاویر این تجربه رو در یک نمایشگاه عکس در لندن به نمایش بزاره. و همینطور در حال نوشتن یک کتاب در مورد زندگی بزی خودش هست.