زندگی به سبک کره جنوبی در قسمتی از هند

اگرچه که ایالت «مانیپور» در شمال شرقی کشور هند قرار داره، اما از نظر فرهنگ و سنت ها، باید این ایالت رو جزء کره جنوبی حساب کنیم.

مردم این ایالت که معتقد بودن سینمای هند نوعی تبعیض نژادی رو در موررد اونا ترویج میکنه، اعتراضات مختلفی کردن. این اعتراضات تا اونجایی پیش رفت که طبق قانون، گوش دادن به موسیقی هندی هم در این ایالت ممنوع شده.

در این ممنوعیت ها، و با ورود تلویزیون کره جنوبی به «مانیپور»،  مردم این ایالت با فرهنگ کره جنوبی آشنا شدن و تصمیم گرفتن که تابع این فرهنگ بشن.

در حال حاضر غذا، فرهنگ، سینما، موسیقی و همه چیز این ایالت شباهت بسیار بالایی به کره جنوبی داره و از سایر قسمت های هند جداست.