بهترین عکس های سلفی سال 2014

وقتی این عکسه تو اینترنت پخش شده بود همه فک کردن دروغه، ولی بعد مشخص شد واقعیه. ظاهرا شخصی داشته سلفی میگرفته یهو یه قطار هم از اونجا داشت رد میشد.

  


بهترین عکس های سلفی سال 2014

این سلفی که مشهورترینه. تو مراسم اسکار 2013 گرفته شده و همه افراد داخلشم مشهورن.


بهترین عکس های سلفی سال 2014

این جناب از سقوط هواپیما جون سالم بدر برد و وقتی تو آب شناور بود این سلفی رو گرفت.


بهترین عکس های سلفی سال 2014

سلفی سیاسی با جو بایدن و باراک اوباما.


بهترین عکس های سلفی سال 2014

سلفی سیاسی همچنان ادامه داره با عکسی که کالین پاول (وزیر خارجه دوران بوش) منتشر کرد و مدعی شده 60 سال زودتر از همه، اون شروع به گرفتن سلفی کرده.


بهترین عکس های سلفی سال 2014

یکی از اولین سلفی های حیوانات.


بهترین عکس های سلفی سال 2014

ملکه الیزابت عشق عکسه.


بهترین عکس های سلفی سال 2014

این عاقاهه هم در حین فرار داره سلفی میگیره که احتمالن عکسش خوب در نمیاد.


بهترین عکس های سلفی سال 2014

سلفی تور دو فرانس (تور فرانسه).


بهترین عکس های سلفی سال 2014

خلبان F16 که در حین پرواز این سلفی رو گرفت.
مرتبط:

نگرانی از افزایش آمار سلفی گرفتن با خرس

استادی که در همه عکس ها نصفه افتاده!