10 کشور رکورددار در عرصه چاقی و اضافه وزن - آمریکا رتبه اول

رتبه اول: آمریکا - 78 میلیون یا به عبارتی، 33.3 درصد جمعیت بزرگسال


  


10 کشور رکورددار در عرصه چاقی و اضافه وزن - چین رتبه دوم

رتبه دوم: چین - 46 میلیون یا 4.4 درصد جمعیت بزرگسال


10 کشور رکورددار در عرصه چاقی و اضافه وزن - هند رتبه سوم

رتبه سوم: هند - 30 میلیون یا 3.8 درصد جمعیت بزرگسال


10 کشور رکورددار در عرصه چاقی و اضافه وزن - روسیه رتبه چهارم

4: روسیه - 28 میلیون یا 24.1 درصد جمعیت بزرگسال


10 کشور رکورددار در عرصه چاقی و اضافه وزن - برزیل رتبه پنجم

5: برزیل - 22 میلیون یا 16.2 درصد جمعیت بزرگسال


10 کشور رکورددار در عرصه چاقی و اضافه وزن - مکزیک رتبه ششم

6: مکزیک - 20 میلیون یا 26.9 درصد جمعیت بزرگسال


10 کشور رکورددار در عرصه چاقی و اضافه وزن - مصر رتبه هفتم

7: مصر - 18 میلیون یا 35.9 درصد جمعیت بزرگسال


10 کشور رکورددار در عرصه چاقی و اضافه وزن - آلمان رتبه هشتم

8: آلمان - 16 میلیون یا 24.3 درصد جمعیت بزرگسال


10 کشور رکورددار در عرصه چاقی و اضافه وزن - پاکستان رتبه نهم

9: پاکستان - 14 میلیون یا 13.6 درد جمعیت بزرگسال


10 کشور رکورددار در عرصه چاقی و اضافه وزن - اندونزی رتبه دهم

10: اندونزی - 10 میلیون یا 6.8 درصد جمعیت بزرگسال* در آخر جالبه بدونید که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، تعداد افرادی که از شدت اضافه وزن و پرخوری در جهان میمیرن بیشتر از تعداد افرادی هست که بر اثر گرسنگی جون خودشونو از دست میدن. (منبع)


منبع: گلوبال پست