کشیدن نقشه و اطلس جهان با دست روی تخته سیاه کلاس درس توسط معلم چینی بدون نگاه کردن به نقشه واقعی
«ژائو» یه معلم تاریخ هست که در مدرسه‌ای در چین تدریس میکنه. اما نکته ای که این معلم رو از بقیه متمایز میکنه اینه که ایشون میتونه نقشه کل جهان رو به شکلی دقیق، بدون اینکه حتی یک بار به نقشه واقعی نگاه کنه، با گچ روی تخته سیاه بکشه.

طبق گفته دانش آموزای این معلم، کشیدن این نقشه فقط چند دقیقه بیشتر وقت نمیگیره و این سرعت عمل رو ناشی از این میدونن که آقای ژائو تقریبا نیمی از زندگیشو صرف کشیدن این نقشه کرده و در این کار ماهر شده.
  


کشیدن نقشه و اطلس جهان با دست روی تخته سیاه کلاس درس توسط معلم چینی بدون نگاه کردن به نقشه واقعی


کشیدن نقشه و اطلس جهان با دست روی تخته سیاه کلاس درس توسط معلم چینی بدون نگاه کردن به نقشه واقعی


کشیدن نقشه و اطلس جهان با دست روی تخته سیاه کلاس درس توسط معلم چینی بدون نگاه کردن به نقشه واقعی


کشیدن نقشه و اطلس جهان با دست روی تخته سیاه کلاس درس توسط معلم چینی بدون نگاه کردن به نقشه واقعی


کشیدن نقشه و اطلس جهان با دست روی تخته سیاه کلاس درس توسط معلم چینی بدون نگاه کردن به نقشه واقعی


کشیدن نقشه و اطلس جهان با دست روی تخته سیاه کلاس درس توسط معلم چینی بدون نگاه کردن به نقشه واقعی


کشیدن نقشه و اطلس جهان با دست روی تخته سیاه کلاس درس توسط معلم چینی بدون نگاه کردن به نقشه واقعی


کشیدن نقشه و اطلس جهان با دست روی تخته سیاه کلاس درس توسط معلم چینی بدون نگاه کردن به نقشه واقعی


کشیدن نقشه و اطلس جهان با دست روی تخته سیاه کلاس درس توسط معلم چینی بدون نگاه کردن به نقشه واقعی