X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مردم آزار

راننده جوونی در یکی از روستاهای لهستان با ماشینش صداهای ناهنجار و بلند زیاد تولید میکرد که این کار باعث ناراحتی اهالی روستا شده بود.

یک شب اهالی روستا با کمک جرثقیل این بلا رو روی سر ماشین آوردن تا درسی بشه برای صاحب مردم آزارش!


مردم آزار


مطلب مرتبط:

باز هم مردم درس دادن... اینبار به راننده ای در یونان بخاطر پارک ماشینش