X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

زندگی در گذر است....


زندگی در گذر است....


زندگی در گذر است....


زندگی در گذر است....


زندگی در گذر است....


زندگی در گذر است....


زندگی در گذر است....زندگی در گذر است....


زندگی در گذر است....


نکته انحرافی:

چه شاد باشی چه ناراحت، چه عجول چه صبور، چه موافق چه مخالف، زندگی همچنان جاریست...

دکتر شریعتی: زنده بودن را با بیداری بگذرانیم، سالهای زیادی را باید به اجبار خفت.