X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

اول نوشت:

البته اینا کیک نیست.... از این عروسک ها هست که رو کیکا میزارن! که بنده اسمشو بلد نبودم ننوشتم


عجیب ترنی عهروسک های مخصوص کیک ازدواج


عجیب ترنی عهروسک های مخصوص کیک ازدواج


عجیب ترنی عهروسک های مخصوص کیک ازدواج


عجیب ترنی عهروسک های مخصوص کیک ازدواج


عجیب ترنی عهروسک های مخصوص کیک ازدواج


عجیب ترنی عهروسک های مخصوص کیک ازدواج


منبع:

ODDEE

مرتبط:

عجیب ترین عروسی های دنیا!