X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مردی که به شکلی عجیب زنده ماند!

بوگرسکی، پژوهشگری بود که در مرکز مطالعه بر روی انرژی های قوی روسیه مشغول به فعالیت بود.

در 13 ژوئیه بود که این پژوهشگر در حال کار بر روی دستگاه شتاب‌دهنده پرتوها بود که یکی از عجیب ترین حوادث دنیا رخ داد. زمانی که بوگرسکی به این دستگاه تکیه داده و مشغول فکر کردن بود، به شکل اتفاقی دستش به دکمه ای خورده و این دستگاه یکی از قوی ترین اشعه های دنیا رو تولید کرده و مستقیما به سرش و در مسیری که در عکس میبینید شلیک میکنه.


خود بوگرسکی گفته که نوری قوی تر از 100 برابر خورشید رو دیدم؛ ولی نکته جالب این بود که هیچ دردی احساس نکرد.


طی تحقیقاتی که روی دستگاه انجام شد مشخص شد که این پرتوها با سرعتی معادل 200.000rads وارد سر این پژوهشگر شد که یاعث تعجب همه شد، چون فقط سرعت 500 تا 600rads برای کشتن یه انسان کافیه.


همکارای بوگرسکی بعد از دیدن این اتفاق، به بیمارستان مجهزی در مسکو میبرنش و دکترها که فقط انتظار مرگشو؛ ولی شانس باهاش یار بود و به شکل معجزه آثایی زنده موند. البته این حادثه صدماتی هم براش داشت مثل: قسمت سمت چپ سر به علت جراحت به شکل کامل از کار افتاد و گوش سمت چپ هم به شکل کامل ناشنوا شد. قسمت های از صورتش در اثر شدت برخورد اشعه سوخت و بوگرسکی خیلی زود به زود احساس خستگی شدید میکرد.


البته باید گفت که این عوامل هیچ تاثیری روی پشتکار این پژوهشگر روسی نداشت و بوگرسکی موفق به دریافت مدرک دکترای پی‌اچ‌دی بعد از این حادثه شد.DailyCognitionمرتبط:

افرادی که به عجیب ترین روش ها از مرگ فرار کردند!