X
تبلیغات
رایتل

جهنم
هیچ جهنمی بدتر از این که آدم به خودش نگاه کند و ازخودش خوشش نیاید نیست! منتها ما از این واقعه غفلت داریم و گاهی در خواب چشممان باز می شود و خوک و سگ می بینیم...

*****************

بیماری قرن
بیماری قرن ما این است که زن بودن از مطلوبیت افتاده است و زن وسیله رفع پاره ای از نیازهای توهمی انسانها شده است و جمال و معشوقی و ناز و اینها محبوب نیست.


قدیم ها می شنیدیم که فلانی عاشق فلانی شده، ولی الان عشق از بین رفته و دلی نمی تپد برای کسی؛ اگرهم هست نگاه میکند که چه مصارفی دارد و چه مزایایی دارد که می تواند از آنها استفاده کند.

*****************

خبر
بزرگترین هدیه ای که پیغمبر برای ما آورد این خبر بود که گفت تو نخواهی مرد!
این بزرگترین نگرانی ما را برطرف می کند. خبری بالاتر از این در عالم نیست که ایها الناس ما این بدن نیستیم، این بدن ارتباطی با ما ندارد، این یک دستگاهی است که سپرده اند دست ما و گفتند شما فعلاً با این کامپیوتر کار کنید، اگر کامپیوتر خراب بشود شما که خراب نمی شوید! شما که  کامپیوتر نیستید، بلکه پشت کامپیوتر هستید. من که دارم میبینم، چشم که نمی بیند، مغز هم که نمی بیند، من دارم می بینم. این خبر بزرگ را پیغمبر آورد که تو جانت محفوظ است و نگران جانت نباش.

*****************


بازی دنیا
این عالم، عالم بازی هاست و عالمی است که بیشتر مردم به حقیقتش نمی رسند و به بازی تا آخرش مشغول می شوند و هر کدام یک نوع بازی ای می کنند.
یک عده مذهب بازی می کنند، یک عده دوست بازی می کنند، یک عده هنر بازی می کنند، یک عده عتیقه بازی می کنند و هر کدام به یک بازی ای مشغول هستند و به حق مشغول نیستند، حتی کتاب بازان هم  "کمثل الحمار یحمل اسفارا" کتاب می خرند، جلد می کنند و پهن می کنند و جمع می کنند و کتاب باز هستند؛ حتی عده ای دین را وسیله بازی قرار می دهند و دین باز و دین فروش هستند و نه دیندار.


ولی یک وقتی می فهمند که سودای خام بوده و هیچ چیز  نیست.
اما اگر خواستید بازی کنید، بازی عشق را انتخاب کنید که به تعبیر هندی ها یعنی بازی آگاهی جهانی و نه این آگاهی محدود و تیره که در همه انسانها هست، وصل بشوید به آن آگاهی مطلق و برسید به دیدار آن صورت جهانی؛

جهان عشق است و دیگر زرق سازی /// همه بازی است الا عشق بازی
*****************

بدن
همه عمرتان را صرف این بدنی که قرار است سر آخر غذای کرمها شود نکنید؛ صرف یک چیزی بکنید که فرشتگان می خواهند بردارند و ببرند.

*****************


دکتر حسین الهی قمشه ای
منبع:
www.Ghomshei.ir